ตารางอบรมของเรา

3DeeD ONLINE TUTORIALS
โปรแกรมแห่งอนาคตที่จะเปลี่ยนแปลงวงการวิศวกรไทย ด้วยโปรแกรมที่ใช้งานง่ายอย่าง Sketchup และเคล็ดลับต่างๆ

SKETCHUP LEVEL 1

พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม SketchUp สำหรับทุกๆ คน

SKETCHUP LEVEL 2

พื้นฐานการและการประยุกต์ใช้โปรแกรม SketchUp

SKETCHUP LEVEL 3

เรียน SketchUp ขั้นสูงผ่านกระบวนการ EASY BIM
ข้อมูลในการศึกษาและเรียนต่ออังกฤษ โดยสถาบันแนะแนวการศึกษาหเพื่อการเรียนต่อต่างประเทศ Study In UK (Thailand) อันดับ 1 ของไทย