สินค้าและบริการของเรา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์ 086-399-8731, 044-982-009 (คุณสุภิชา/คุณปรางกมล)

SketchUp Pro 2019 Windows/Mac Single license with Subscription 1 Year

โปรแกรมสร้างโมเดลสามมิติที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในโลก
ราคาเพียง: 24,000.00 บาท

สั่งซื้อ

Profile Builder 3

Single Seat Commercial License
ราคาเพียง: 2,500.00 บาท

สั่งซื้อ

BIM Bundle

Bundle (PB3 and QP)
ราคาเพียง: 4,000.00 บาท

สั่งซื้อ

Profile Builder 3 Upgrade

PB3 Upgrade from PB2
ราคาเพียง: 1,200.00 บาท

สั่งซื้อ

BIM Bundle Upgrade

Bundle (PB3 and QP) Upgrade from PB2
ราคาเพียง: 2,500.00 บาท

สั่งซื้อ

Somtum Serveyor

Serveyor (SketchUp 2017/2018)
ราคาเพียง: 1,600.00 บาท

สั่งซื้อ

Quantifier Pro

Single Seat Commercial License
ราคาเพียง: 2,500.00 บาท

สั่งซื้อ