Dibac สำหรับงานสถาปัตยกรรม-05

กลุ่มข้อมูล: Sketchup Level two โดย: บ้าน Sketchup

Sketchup for Everyone

โปรแกรมแห่งอนาคตที่จะเปลี่ยนแปลงวงการวิศวกรไทย ด้วยโปรแกรมที่ใช้งานง่ายอย่าง Sketchup และเคล็ดลับต่างๆ
4.59 นาที
4.50 นาที
14.20 นาที
11.15 นาที
5.37 นาที
12. 25 นาที
6.38 นาที
9.02 นาที
6.39 นาที
7.10 นาที
5.05 นาที
10.01 นาที
4.22 นาที
2.39 นาที
5.42 นาที
4.39 นาที
8.14 นาที
10.09 นาที
9.57 นาที
11.09 นาที
11.01 นาที
6.42 นาที
2.54 นาที
3.38 นาที
16.00 นาที
17.18 นาที
7.45 นาที

ลงทะเบียนอีเมล์กับเราในวันนี้ เรียนฟรี


ทำไมต้องเลือกเรียนกับเรา
  • เรียนฟรี 24 ชั่วโมง
  • สอนตั้งแต่พื้นฐานยันเชิงลึก
  • สามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานได้
ทดลองเรียนฟรี

สินค้าของเรา

ติดต่อสอบถามโทร: 086-399-8731 (คุณสุภิชา/คุณปรางกมล) หรือทางอีเมล์ sketchuphome.thai@gmail.com

Somtum Serveyor

Serveyor (SketchUp 2017/2018)
ราคาเพียง: 1600 บาท

สั่งซื้อ