อุปกรณ์อื่นๆ

โมเดลทั่วไป (ดาวน์โหลดฟรี)
RESORT FULL OPTIONS
ประเภทไฟล์: .skp (สำหรับ Sketchup)
เข้าสู่่ระบบเพื่อดาวน์โหลด
BIOGAS PIPING SYSTEM
ประเภทไฟล์: .skp (สำหรับ Sketchup)
เข้าสู่่ระบบเพื่อดาวน์โหลด
STRUCTURE IFC TEST & PROFILE BUILDER 2.1
ประเภทไฟล์: .skp (สำหรับ Sketchup)
เข้าสู่่ระบบเพื่อดาวน์โหลด
MODEL งานระบบำบัดน้ำเสีย-ระบบเติมอากาศแบบ Activated Sludge
ประเภทไฟล์: .skp (สำหรับ Sketchup)
เข้าสู่่ระบบเพื่อดาวน์โหลด
MEP-Pressure Gauge และ Fittings แบบ Dynamic Component
ประเภทไฟล์: .skp (สำหรับ Sketchup)
เข้าสู่่ระบบเพื่อดาวน์โหลด
MODEL งานระบบำบัดน้ำเสีย-ระบบไร้อากาศ+ SBR
ประเภทไฟล์: .skp (สำหรับ Sketchup)
เข้าสู่่ระบบเพื่อดาวน์โหลด
MEP-ระบบท่อและปั๊มน้ำเสีย
ประเภทไฟล์: .skp (สำหรับ Sketchup)
เข้าสู่่ระบบเพื่อดาวน์โหลด
MEP-ปั๊มและอาคารปั๊มสูบน้ำเสีย
ประเภทไฟล์: .skp (สำหรับ Sketchup)
เข้าสู่่ระบบเพื่อดาวน์โหลด
Structure-งานโครงเหล็กรองรับท่อก๊าซ
ประเภทไฟล์: .skp (สำหรับ Sketchup)
เข้าสู่่ระบบเพื่อดาวน์โหลด
MEP-อาคารปั๊มน้ำเสียโรงงานเอทอนอล
ประเภทไฟล์: .skp (สำหรับ Sketchup)
เข้าสู่่ระบบเพื่อดาวน์โหลด
BUILDING - ป้อมยาม
ประเภทไฟล์: .skp (สำหรับ Sketchup)
เข้าสู่่ระบบเพื่อดาวน์โหลด
โมเดลบ่อน้ำเสียพร้อมรายการคำนวณ
ประเภทไฟล์: .skp (สำหรับ Sketchup)
เข้าสู่่ระบบเพื่อดาวน์โหลด
PUMP HOUSE DYNAMIC + COST
ประเภทไฟล์: .skp (สำหรับ Sketchup)
เข้าสู่่ระบบเพื่อดาวน์โหลด
3D HOUSE
ประเภทไฟล์: .skp (สำหรับ Sketchup)
เข้าสู่่ระบบเพื่อดาวน์โหลด
งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก Profile Builder 2.1
ประเภทไฟล์: .skp (สำหรับ Sketchup)
เข้าสู่่ระบบเพื่อดาวน์โหลด
3D BUILDING FOR INFORMATION MANAGEMENT
ประเภทไฟล์: .skp (สำหรับ Sketchup)
เข้าสู่่ระบบเพื่อดาวน์โหลด

ลงทะเบียนอีเมล์กับเราในวันนี้ เรียนฟรี


ทำไมต้องเลือกเรียนกับเรา
  • เรียนฟรี 24 ชั่วโมง
  • สอนตั้งแต่พื้นฐานยันเชิงลึก
  • สามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานได้
ทดลองเรียนฟรี

สินค้าของเรา

ติดต่อสอบถามโทร: 086-399-8731 (คุณสุภิชา/คุณปรางกมล) หรือทางอีเมล์ sketchuphome.thai@gmail.com

Profile Builder 3

Single Seat Commercial License
ราคาเพียง: 2500 บาท

สั่งซื้อ