ตารางอบรมและสัมนา
รายละเอียดตารางกิจกรรมอบรมและสัมนาความรู้ด้าน Sketchup ตั้งแต่ขึ้นพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง ซึ่งจัดขึ้นโดยบ้านสเก็ตอัพ
แสดงทั้งหมด ( 7 ) | เปิดลงทะเบียน ( 7 ) | ยังไม่เปิดลงทะเบียน ( 0 ) | ปิดลงทะเบียนแล้ว ( 0 )
หลักสูตร : พื้นฐานการใช้โปรแกรม SketchUp สำหรับงานก่อสร้าง รุ่นที่ 8/2561 ดาวน์โหลด แผนที่ ลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียน 30-31 สิงหาคม 2561 08.30-16.00 น. น. อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
หลักสูตร (เชียงใหม่) : การสร้างโมเดลบ้านสามมิติเพื่อนำเสนอ พร้อมการคิดปริมาณวัสดุ และราคาแบบ Real Time ด้วย Surveyor และ Free Extension ดาวน์โหลด แผนที่ ลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียน 6-7 กันยายน 2561 09.00-16.00 น. น. โรงแรม เชียงใหม่ ฮอลิเดย์ การ์เดน (ตรงข้ามห้าง เมยา จังหวัดเชียงใหม่)
การสร้างโมเดลสามมิติสำหรับงานไฟฟ้า การถอด BOQ ด้วย SketchUp และ Extension เสริม ดาวน์โหลด แผนที่ ลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียน 8-9 กันยายน 2561 09.00-16.00 น. น. อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
หลักสูตร : การสร้างโมเดลสามมิติสำหรับงานระบบท่อในโรงงานอย่างมืออาชีพ ดาวน์โหลด แผนที่ ลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียน 15-16 กันยายน 2561 09.00-16.00 น. น. อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)