ตารางอบรมและสัมนา
รายละเอียดตารางกิจกรรมอบรมและสัมนาความรู้ด้าน Sketchup ตั้งแต่ขึ้นพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง ซึ่งจัดขึ้นโดยบ้านสเก็ตอัพ
แสดงทั้งหมด ( 1 ) | เปิดลงทะเบียน ( 1 ) | ยังไม่เปิดลงทะเบียน ( 0 ) | ปิดลงทะเบียนแล้ว ( 0 )
หลักสูตรออนไลน์ : พื้นฐานการใช้โปรแกรม SketchUp สำหรับงานก่อสร้าง ลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียน 21-29 พฤศจิกายน 2563 14-17.00 น. น. เรียนออนไลน์ผ่านกลุ่มปิดทางเฟสบุ๊ค