ตารางอบรมและสัมนา
รายละเอียดตารางกิจกรรมอบรมและสัมนาความรู้ด้าน Sketchup ตั้งแต่ขึ้นพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง ซึ่งจัดขึ้นโดยบ้านสเก็ตอัพ
แสดงทั้งหมด ( 10 ) | เปิดลงทะเบียน ( 10 ) | ยังไม่เปิดลงทะเบียน ( 0 ) | ปิดลงทะเบียนแล้ว ( 0 )
หลักสูตร : พื้นฐานการใช้โปรแกรม SketchUp สำหรับงานก่อสร้าง รุ่นที่ 8/2552 ดาวน์โหลด แผนที่ ลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียน 24 - 25 สิงหาคม 2562 08.30-16.00 น. น. อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
หลักสูตร : การสร้างโมเดล3D ,คิดปริมาณวัสดุ และราคา ด้วยโปรแกรม SketchUp และ Profile Builder3 & Quantifier Pro ดาวน์โหลด แผนที่ ลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียน 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 09.00-16.00 น. น. อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
หลักสูตร : พื้นฐานการใช้โปรแกรม SketchUp สำหรับงานก่อสร้าง รุ่นที่ 9/2552 ดาวน์โหลด แผนที่ ลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียน 21-22 กันยายน 2562 08.30-16.00 น. น. อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
หลักสูตร : การสร้างโมเดล3D ,คิดปริมาณวัสดุ และราคา ด้วยโปรแกรม SketchUp และ Profile Builder3 & Quantifier Pro ดาวน์โหลด แผนที่ ลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียน 28-29 กันยายน 2562 08.30-16.00 น. น. อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
หลักสูตร : พื้นฐานการใช้โปรแกรม SketchUp สำหรับงานก่อสร้าง รุ่นที่ 10/2552 ดาวน์โหลด แผนที่ ลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียน 19 - 20 ตุลาคม 2562 08.30-16.00 น. น. อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
หลักสูตร : การสร้างโมเดล3D ,คิดปริมาณวัสดุ และราคา ด้วยโปรแกรม SketchUp และ Profile Builder3 & Quantifier Pro ดาวน์โหลด แผนที่ ลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียน 26 - 27 ตุลาคม 2562 08.30-16.00 น. น. อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
หลักสูตร : พื้นฐานการใช้โปรแกรม SketchUp สำหรับงานก่อสร้าง รุ่นที่ 11/2552 จ.เชียงใหม่ ดาวน์โหลด แผนที่ ลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียน 7 - 8 พฤศจิกายน 2562 08.30-16.00 น. น. ณ โรงแรม เชียงใหม่ ฮอลิเดย์ การ์เดน จ.เชียงใหม่
หลักสูตร : ADVANCE การคิดปริมาณวัสดุ และราคาด้วย Profile Builder3 & Quantifier Pro (เชียงใหม่) ดาวน์โหลด แผนที่ ลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียน 9-10 พฤศจิกายน 2562 08.30-16.00 น. น. โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน เชียงใหม่
หลักสูตร : พื้นฐานการใช้โปรแกรม SketchUp สำหรับงานก่อสร้าง รุ่นที่ 11/2552 ดาวน์โหลด แผนที่ ลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียน 23 - 24 พฤศจิกายน 2562 08.30-16.00 น. น. อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
หลักสูตร : การสร้างโมเดล3D ,คิดปริมาณวัสดุ และราคา ด้วยโปรแกรม SketchUp และ Profile Builder3 & Quantifier Pro ดาวน์โหลด แผนที่ ลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียน 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562 08.30-16.00 น. น. อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)