ตารางอบรมและสัมนา
รายละเอียดตารางกิจกรรมอบรมและสัมนาความรู้ด้าน Sketchup ตั้งแต่ขึ้นพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง ซึ่งจัดขึ้นโดยบ้านสเก็ตอัพ
แสดงทั้งหมด ( 6 ) | เปิดลงทะเบียน ( 6 ) | ยังไม่เปิดลงทะเบียน ( 0 ) | ปิดลงทะเบียนแล้ว ( 0 )
หลักสูตร : พื้นฐานการใช้โปรแกรม SketchUp สำหรับงานก่อสร้าง รุ่นที่ 7-1/2560 เขาใหญ่ ดาวน์โหลด แผนที่ ลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียน 27-28 กรกฎาคม 2560 08.30-16.00 น. น. SketchUp Base Camp @ Kaoyai บริษัท บ้านสเกตช์อัพ จำกัด เลขที่ 158 หมู่ 3 ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
หลักสูตร : การสร้างโมเดลสามมิติ การคำนวณปริมาณวัสดุ, BOQ แบบ Real Time ด้วย SketchUp และ Profile Builder ดาวน์โหลด แผนที่ ลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียน 29-30 กรกฎาคม 2560 08.30-16.00 น. น. SketchUp Base Camp @ Kaoyai บริษัท บ้านสเกตช์อัพ จำกัด เลขที่ 158 หมู่ 3 ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
หลักสูตร : พื้นฐานการใช้โปรแกรม SketchUp สำหรับงานก่อสร้าง รุ่น 7/2560 ดาวน์โหลด แผนที่ ลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียน 20-21 กรกฎาคม 2560 08.30-16.00 น. น. อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
หลักสูตร : การสร้างโมเดลสามมิติ การคำนวณปริมาณวัสดุ, BOQ แบบ Real Time ด้วย SketchUp และ Profile Builder ดาวน์โหลด แผนที่ ลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียน 22-23 กรกฎาคม 2560 09.00-16.00 น. น. อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
หลักสูตร : พื้นฐานการใช้โปรแกรม SketchUp สำหรับงานก่อสร้าง รุ่นที่ 8/2560 ดาวน์โหลด แผนที่ ลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียน 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 09.00-16.00 น. น. อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
หลักสูตร : การสร้างโมเดลสามมิติ การคำนวณปริมาณวัสดุ, BOQ แบบ Real Time ด้วย SketchUp และ Profile Builder ดาวน์โหลด แผนที่ ลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียน 2 - 3 กันยายน 2560 09.00-16.00 น. น. อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
ข้อมูลในการศึกษาและเรียนต่ออังกฤษ โดยสถาบันแนะแนวการศึกษาหเพื่อการเรียนต่อต่างประเทศ Study In UK (Thailand) อันดับ 1 ของไทย