ตารางอบรมและสัมนา
รายละเอียดตารางกิจกรรมอบรมและสัมนาความรู้ด้าน Sketchup ตั้งแต่ขึ้นพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง ซึ่งจัดขึ้นโดยบ้านสเก็ตอัพ
แสดงทั้งหมด ( 6 ) | เปิดลงทะเบียน ( 5 ) | ยังไม่เปิดลงทะเบียน ( 0 ) | ปิดลงทะเบียนแล้ว ( 1 )
หลักสูตร : พื้นฐานการใช้โปรแกรม SketchUp สำหรับงานก่อสร้าง รุ่นที่ 7-1/2560 เขาใหญ่ แผนที่ ปิดลงทะเบียน
ปิดลงทะเบียน 27-28 กรกฎาคม 2560 08.30-16.00 น. น. SketchUp Base Camp @ Kaoyai บริษัท บ้านสเกตช์อัพ จำกัด เลขที่ 158 หมู่ 3 ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
หลักสูตร : การสร้างโมเดลสามมิติ การคำนวณปริมาณวัสดุ, BOQ แบบ Real Time ด้วย SketchUp และ Profile Builder @ เชียงใหม่ ดาวน์โหลด แผนที่ ลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียน 4-5 พฤศจิกายน 2560 08.30-16.00 น. น. สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV CMU)
หลักสูตร : พื้นฐานการใช้โปรแกรม SketchUp สำหรับงานก่อสร้าง รุ่น 9/2560 ดาวน์โหลด แผนที่ ลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียน 21-22 กันยายน 2560 08.30-16.00 น. น. อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
หลักสูตร : การสร้างโมเดลสามมิติ การคำนวณปริมาณวัสดุ, BOQ แบบ Real Time ด้วย SketchUp และ Profile Builder ดาวน์โหลด แผนที่ ลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียน 23-24 กันยายน 2560 09.00-16.00 น. น. อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
หลักสูตร : พื้นฐานการใช้โปรแกรม SketchUp สำหรับงานก่อสร้าง รุ่นที่ 10/2560 ดาวน์โหลด แผนที่ ลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียน 19 - 20 ตุลาคม 2560 09.00-16.00 น. น. อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
หลักสูตร : การสร้างโมเดลสามมิติ การคำนวณปริมาณวัสดุ, BOQ แบบ Real Time ด้วย SketchUp และ Profile Builder ดาวน์โหลด แผนที่ ลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียน 21 - 22 ตุลาคม 2560 09.00-16.00 น. น. อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
ข้อมูลในการศึกษาและเรียนต่ออังกฤษ โดยสถาบันแนะแนวการศึกษาหเพื่อการเรียนต่อต่างประเทศ Study In UK (Thailand) อันดับ 1 ของไทย