ตารางอบรมและสัมนา
รายละเอียดตารางกิจกรรมอบรมและสัมนาความรู้ด้าน Sketchup ตั้งแต่ขึ้นพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง ซึ่งจัดขึ้นโดยบ้านสเก็ตอัพ
แสดงทั้งหมด ( 2 ) | เปิดลงทะเบียน ( 2 ) | ยังไม่เปิดลงทะเบียน ( 0 ) | ปิดลงทะเบียนแล้ว ( 0 )
หลักสูตรออนไลน์ : SketchUp BimTool ลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียน 20 และ 27 มีค 64 09.00-16.00 น. น. อบรมออนไลน์ผ่านกลุ่มปิดทางเฟสบุ๊ค
หลักสูตรออนไลน์ : พื้นฐานการใช้โปรแกรม SketchUp ลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียน 22-23 พฤษภาคม 2564 08.30-16.00 น. น. อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)