ตารางอบรมและสัมนา
รายละเอียดตารางกิจกรรมอบรมและสัมนาความรู้ด้าน Sketchup ตั้งแต่ขึ้นพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง ซึ่งจัดขึ้นโดยบ้านสเก็ตอัพ
แสดงทั้งหมด ( 6 ) | เปิดลงทะเบียน ( 6 ) | ยังไม่เปิดลงทะเบียน ( 0 ) | ปิดลงทะเบียนแล้ว ( 0 )
หลักสูตร : พื้นฐานการใช้โปรแกรม SketchUp สำหรับงานก่อสร้าง รุ่นที่ 7/2561 ดาวน์โหลด แผนที่ ลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียน 14-15 กรกฎาคม 2561 09.00-16.00 น. น. อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
หลักสูตร : พื้นฐานการใช้โปรแกรม SketchUp สำหรับงานก่อสร้าง รุ่นที่ 8/2561 ดาวน์โหลด แผนที่ ลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียน 23-24 สิงหาคม 2561 08.30-16.00 น. น. อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
หลักสูตร : พื้นฐานการใช้โปรแกรม SketchUp สำหรับงานก่อสร้าง รุ่นที่ 9/2551 (เชียงใหม่) ดาวน์โหลด แผนที่ ลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียน 27-28 กันยายน 2561 09.00-16.00 น. น. สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV CMU)