ตารางอบรมและสัมนา
รายละเอียดตารางกิจกรรมอบรมและสัมนาความรู้ด้าน Sketchup ตั้งแต่ขึ้นพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง ซึ่งจัดขึ้นโดยบ้านสเก็ตอัพ
แสดงทั้งหมด ( 3 ) | เปิดลงทะเบียน ( 3 ) | ยังไม่เปิดลงทะเบียน ( 0 ) | ปิดลงทะเบียนแล้ว ( 0 )
พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม SketchUp สำหรับงานก่อสร้าง รุ่น 1/2560 ดาวน์โหลด แผนที่ ลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียน 19-20 มกราคม 2560 8.30-16.30 น. อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
หลักสูตร : พื้นฐานการใช้โปรแกรม SketchUp สำหรับงานก่อสร้าง รุ่น 2/2560 ดาวน์โหลด แผนที่ ลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียน 25-26 กุมภาพันธ์ 2560 08.30-16.00 น. น. อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
ข้อมูลในการศึกษาและเรียนต่ออังกฤษ โดยสถาบันแนะแนวการศึกษาหเพื่อการเรียนต่อต่างประเทศ Study In UK (Thailand) อันดับ 1 ของไทย