ตารางอบรมและสัมนา
รายละเอียดตารางกิจกรรมอบรมและสัมนาความรู้ด้าน Sketchup ตั้งแต่ขึ้นพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง ซึ่งจัดขึ้นโดยบ้านสเก็ตอัพ
แสดงทั้งหมด ( 4 ) | เปิดลงทะเบียน ( 4 ) | ยังไม่เปิดลงทะเบียน ( 0 ) | ปิดลงทะเบียนแล้ว ( 0 )
หลักสูตร : การสร้างโมเดลสามมิติสำหรับงานระบท่อ การถอดปริมาณวัสดุ, BOQ ด้วย SketchUp และ Extension เสริม ดาวน์โหลด แผนที่ ลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียน 17-18 พฤศจิกายน 2561 08.30-16.00 น. น. อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
หลักสูตร : พื้นฐานการใช้โปรแกรม SketchUp สำหรับงานก่อสร้าง รุ่นที่ 11/2551 (เชียงใหม่) ดาวน์โหลด แผนที่ ลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียน 20-21 พฤศจิกายน 2561 08.30-16.00 น. น. ณ โรงแรม เชียงใหม่ ฮอลิเดย์ การ์เดน (ตรงข้ามห้าง เมยา จังหวัดเชียงใหม่)
หลักสูตร : พื้นฐานการใช้โปรแกรม SketchUp สำหรับงานก่อสร้าง รุ่นที่ 12/2551 ดาวน์โหลด แผนที่ ลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียน 1-2 ธันวาคม 2561 08.30-16.00 น. น. อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
หลักสูตร : การสร้างโมเดล3D ,คิดปริมาณวัสดุ และราคา ด้วยโปรแกรม SketchUp และ Profile Builder3 & Quantifier Pro ดาวน์โหลด แผนที่ ลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียน 8-9 ธันวาคม 2561 08.30-16.00 น. น. อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)