ตารางอบรมและสัมนา
รายละเอียดตารางกิจกรรมอบรมและสัมนาความรู้ด้าน Sketchup ตั้งแต่ขึ้นพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง ซึ่งจัดขึ้นโดยบ้านสเก็ตอัพ
แสดงทั้งหมด ( 12 ) | เปิดลงทะเบียน ( 12 ) | ยังไม่เปิดลงทะเบียน ( 0 ) | ปิดลงทะเบียนแล้ว ( 0 )
หลักสูตร : พื้นฐานการใช้โปรแกรม SketchUp สำหรับงานก่อสร้าง รุ่นที่ 1/2552 (Sketchup BaseCamp Khaoyai) ดาวน์โหลด แผนที่ ลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียน 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 08.30-16.00 น. น. Sketchup BaseCamp @ Khaoyai (ที่อยู่ บมจ.บ้านสเกตช์อัพ 158 หมู่ 3 ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา)
หลักสูตร : การสร้างโมเดล3D ,คิดปริมาณวัสดุ และราคา ด้วยSketchUp และ PB3 & QP @ Sketchup BaseCamp Khaoyai ดาวน์โหลด แผนที่ ลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียน 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 08.30-16.00 น. น. Sketchup BaseCamp @ Khaoyai (ที่อยู่ บมจ.บ้านสเกตช์อัพ 158 หมู่ 3 ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา)
หลักสูตร : พื้นฐานการใช้โปรแกรม SketchUp สำหรับงานก่อสร้าง (เชียงใหม่) ดาวน์โหลด แผนที่ ลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียน 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2562 09.00-16.00 น. น. ณ โรงแรม เชียงใหม่ ฮอลิเดย์ การ์เดน (ตรงข้างห้าง เมยา จังหวัดเชียงใหม่)
หลักสูตร : พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม SketchUp LayOut เขียนแบบสองมิติสำหรับงานก่อสร้าง (เชียงใหม่) ดาวน์โหลด แผนที่ ลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียน 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 09.00-16.00 น. น. ณ โรงแรม เชียงใหม่ ฮอลิเดย์ การ์เดน (ตรงข้ามห้าง เมยา จังหวัดเชียงใหม่)
หลักสูตร : การสร้างโมเดลสามมิติสำหรับงานไฟฟ้า และถอด BOQ แบบ Real Time ด้วย SketchUp และ Extension เสริม ดาวน์โหลด แผนที่ ลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียน 14-15 กุมภาพันธ์ 2562 09.00-16.00 น. น. อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
หลักสูตร : การสร้างโมเดลสามมิติสำหรับงานระบบท่อในโรงงานอย่างมืออาชีพ ดาวน์โหลด แผนที่ ลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียน 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 09.00-16.00 น. น. อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
หลักสูตร : พื้นฐานการใช้โปรแกรม SketchUp สำหรับงานก่อสร้างรุ่นที่ 2/2552 ดาวน์โหลด แผนที่ ลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียน 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 09.00-16.00 น. น. อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
หลักสูตร : การสร้างโมเดล3D ,คิดปริมาณวัสดุ และราคา ด้วยโปรแกรม SketchUp และ Profile Builder3 & Quantifier Pro ดาวน์โหลด แผนที่ ลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียน 23-24 กุมภาพันธ์ 2562 09.00-16.00 น. น. อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
หลักสูตร : การสร้างโมเดลสามมิติสำหรับงานระบบท่อในโรงงานอย่างมืออาชีพ ดาวน์โหลด แผนที่ ลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียน 23-24 มีนาคม 2562 09.00-16.00 น. น. อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
หลักสูตร : พื้นฐานการใช้โปรแกรม SketchUp สำหรับงานก่อสร้าง รุ่นที่ 3/2552 ดาวน์โหลด แผนที่ ลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียน 28-29 มีนาคม 2562 09.00-16.00 น. น. อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
หลักสูตร : การสร้างโมเดล3D ,คิดปริมาณวัสดุ และราคา ด้วยโปรแกรม SketchUp และ Profile Builder3 & Quantifier Pro ดาวน์โหลด แผนที่ ลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียน 1-2 เมษายน 2562 09.00-16.00 น. น. อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)