ตารางอบรมและสัมนา
รายละเอียดตารางกิจกรรมอบรมและสัมนาความรู้ด้าน Sketchup ตั้งแต่ขึ้นพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง ซึ่งจัดขึ้นโดยบ้านสเก็ตอัพ
แสดงทั้งหมด ( 3 ) | เปิดลงทะเบียน ( 3 ) | ยังไม่เปิดลงทะเบียน ( 0 ) | ปิดลงทะเบียนแล้ว ( 0 )
หลักสูตร : ยกระดับการทำงานด้วยการใช้ Extension ฟรีร่วมกับคำสั่งพื้นฐาน บนโปรแกรม SketchUp แผนที่ ลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียน 11 พ.ค. 2563 20.00-22.00. น. น. อบรมออนไลน์ผ่านกลุ่มปิดทางเฟสบุ๊ค
หลักสูตร : พื้นฐานการสร้าง Animation บนโปรแกรม SketchUp แผนที่ ลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียน 3 มิ.ย. 2563 20.00-22.00. น. น. อบรมออนไลน์ผ่านกลุ่มปิดทางเฟสบุ๊ค
หลักสูตร : พื้นฐาน BIM BUNDLE แผนที่ ลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียน 27 มิ.ย 2563 08.00-12.00 น. น. อบรมออนไลน์ผ่านกลุ่มปิดทางเฟสบุ๊ค