ตารางอบรมและสัมนา
รายละเอียดตารางกิจกรรมอบรมและสัมนาความรู้ด้าน Sketchup ตั้งแต่ขึ้นพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง ซึ่งจัดขึ้นโดยบ้านสเก็ตอัพ
แสดงทั้งหมด ( 7 ) | เปิดลงทะเบียน ( 7 ) | ยังไม่เปิดลงทะเบียน ( 0 ) | ปิดลงทะเบียนแล้ว ( 0 )
หลักสูตร : การสร้างโมเดล3D ,คิดปริมาณวัสดุ และราคา ด้วยโปรแกรม SketchUp และ Profile Builder3 & Quantifier Pro ดาวน์โหลด แผนที่ ลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียน 29-30 มิถุนายน 2562 09.00-16.00 น. น. อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
หลักสูตร : พื้นฐานการใช้โปรแกรม SketchUp สำหรับงานก่อสร้าง รุ่นที่ 7/2552 ดาวน์โหลด แผนที่ ลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียน 25-26 กรกฎาคม 2562 08.30-16.00 น. น. อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
การสร้างโมเดล3D ,คิดปริมาณวัสดุ และราคา ด้วยโปรแกรม SketchUp และ Profile Builder3 & Quantifier Pro ดาวน์โหลด แผนที่ ลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียน 27-28 กรกฎาคม 2562 08.30-16.00 น. น. อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
หลักสูตร : พื้นฐานการใช้โปรแกรม SketchUp สำหรับงานก่อสร้าง รุ่นที่ 8/2552 จ.เชียงใหม่ ดาวน์โหลด แผนที่ ลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียน 13 - 14 สิงหาคม 2562 08.30-16.00 น. น. ณ โรงแรม เชียงใหม่ ฮอลิเดย์ การ์เดน จ.เชียงใหม่
หลักสูตร : ADVANCE การคิดปริมาณวัสดุ และราคาด้วย Profile Builder3 & Quantifier Pro (เชียงใหม่) ดาวน์โหลด แผนที่ ลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียน 15-16 สิงหาคม 2562 09.00-16.00 น. น. โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน เชียงใหม่
หลักสูตร : การใช้ Surveyor 2 และ Free Extension สร้างโมเดลสามมิติ ถอดปริมาณวัสดุและคิดราคาแบบ Pro @ เชียงใหม่ ดาวน์โหลด แผนที่ ลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียน 17-18 สิงหาคม 2562 08.30-16.00 น. น. โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่